Privacybeleid

VISR Media verwerkt persoonsgegevens, zowel door uw gebruik van onze diensten als door de informatie die u verstrekt via ons contactformulier op de website.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van het contactformulier:

Uw volledige naam
Uw e-mailadres

Waarom verzamelt VISR Media deze gegevens?

VISR Media verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen per telefoon wanneer u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk te benaderen (via e-mail en/of post) indien telefonisch contact niet mogelijk is. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten die met u zijn gesloten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

VISR Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Als er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Worden uw gegevens gedeeld?

VISR Media deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Websitebezoek en Google Analytics

VISR Media maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, en IP-adressen worden geanonimiseerd.

Toegang, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij VISR Media. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VISR Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, aanwijzingen heeft van misbruik, of meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.